+32 (0)485 644 117

Opdrachten

Met First-Accent WebConnect stuurt u Microsoft Excel documenten en dagelijkse opdrachten door naar Webfleet Solutions WEBFLEET en uw Webfleet Solutions PRO toestellen.

First-Accent WebConnect voorziet in het importeren van Microsoft Excel documenten die opdrachtgegevens bevatten.  Een voorbeeld van zo'n Excel vindt u in bijlage.  

Elke lijn beschrijft één opdracht.  Elke kolom is een eigenschap van de opdracht.  Een opdracht bestaat niet zonder dat er een bestemming bekend is.  Dit kan door bestaande Webfleet Solutions WEBFLEET adressen te gebruiken, een adres op te geven, of enkel de coördinaten.  Een bestaand Webfleet Solutions WEBFLEET adres, en zijn eigenschappen kunnen ook aangepast worden, of nieuw aangemaakt worden.  

Vooraleer u de import start kan u ook ervoor kiezen om alle bestaande opdrachten te wissen uit de Webfleet Solutions PRO, of alle adresgroepen te verwijderen.

In First-Accent WebConnect maakt u een profiel aan waarin u bewaard welke kolom overeenstemt met welke eigenschap van Webfleet Solutions WEBFLEET opdrachten.  Nadien kan u het bestand uploaden, en worden alle opdrachten geïmporteerd in uw Webfleet Solutions WEBFLEET account.

Na de import krijgt u een Microsoft Excel document terug waarin per opdracht de resultaten van de verwerking staan.  Op die mannier kan met de handige filters van Microsoft Excel de verwering gecontroleerd worden.

Afbeeldingen

Bestanden

Producten

Realistatie