+32 (0)485 644 117

Adressen

Via First-Accent WebConnect kopieert u adressen uit Microsoft Excel documenten met één klik naar Webfleet Solutions WEBFLEET.

First-Accent WebConnect voorziet in het importeren van Microsoft Excel documenten die adresgegevens bevatten.  Dikwijls wordt dit gebruikt om bestaande klanten over te zetten naar Webfleet Solutions WEBFLEET bij het initiële gebruik van Webfleet Solutions WEBFLEET.  Een voorbeeld van zo'n Excel vindt u in bijlage.  

Elke lijn beschrijft één adres.  Elke kolom is een eigenschap van dit adres.  U hoeft geen coördinaten van de adressen op te geven, deze worden voor u berekend.  Naast de adresgegevens kan u ook een kleurcode en bepalen in welke adresgroepen het adres ondergebracht moet worden.  Bestaat de adresgroep niet, dan wordt die aangemaakt.  

Vooraleer u de import start kan u ook ervoor kiezen om alle bestaande adresgroepen te verwijderen.

In First-Accent WebConnect maakt u een profiel aan waarin u bewaard welke kolom overeenstemt met welke eigenschap van Webfleet Solutions WEBFLEET adressen.  Nadien kan u het bestand uploaden, en worden alle adressen geïmporteerd in uw Webfleet Solutions WEBFLEET account.

Na de import krijgt u een Microsoft Excel document terug waarin per adres de resultaten van de verwerking staan.  Op die mannier kan met de handige filters van Microsoft Excel de verwering gecontroleerd worden.

Naast importeren kan u ook alle adressen exporteren uit Webfleet Solutions WEBFLEET.  Een Microsoft Excel document wordt dan bezorgt met alle adresgegevens volgens uw instellingen.  Handig wanneer u uw adressen in een Microsoft Excel lijst wil hebben, samen met hun coördinaten.

Afbeeldingen

Bestanden

Producten

Realistatie